Závlahy

Realizaci závlahových systému provádíme dle předem zpracovaného návrhu. Před vlastní instalací závlahového systému je potřeba připravit prostupy pro vodní potrubí i kabely k řídící jednotce a čidlu. Je proto vhodné plánovat závlahový systém již při stavbě domu případně před realizací zahrady. Minimalizují se tak následné zásahy do zpevněných ploch případně zdí.

Pokud nejsou prostupy předem připraveny, jsme schopni je zrealizovat i dodatečně. Řídící jednotka se u větších systémů obvykle umisťuje do garáže, zahradního domku nebo technické místnosti domu. U menších je instalována v exteriéru. Zavlažovací ventily jsou umístěny v boxech a schované v záhonech.

  • Zajišťujeme kompletní servis závlahových systému Gardena.
  • Jarní uvedení do provozu - naprogramování řídící jednotky, montáž čidla, kontrola funkčnosti systému, připojení ke zdroji vody
  • Zazimování - vypuštění celého systému pomocí stlačeného vzduchu, demontáž čidla, demontáž venkovních řídících jednotek, deaktivace řídící jednotky
  • Výměny poškozených trysek a dalších částí závlahových systémů.
  • Úpravy a rozšíření stávajících systémů dle potřeb zákazníka a možností systému.
  • Pro námi realizované závlahové systémy zajišťujeme záruční i pozáruční servis.