Údržba zeleně

Veřejná a soukromá zeleň

Nabízíme jednorázové i trvalé smluvní údržby soukromých zahrad u rodinných domů a veřejné zeleně v parcích, firemních areálech, školách, úřadech...

  • údržba trávníku (sekání, prořezání, obnova osetím, či travními koberci, hnojení, provzdušnění, chemické odstranění plevele a mechu, vyhrabání trávníku)
  • řez keřů, stromů a živých plotů, odplevelení keřových skupin
  • výsadby sezónních rostlin - letničky, cibuloviny, dosadby rostlin
  • úpravy a rozšíření stávajícíh záhonů, doplnění mulče - mulčovací kůra, kačírek
  • instalace neviditelných obrubníků
  • úklid listí
  • údržba závlahových systémů

Zimní úklid a údržba, kácení a průklesty, štěpkování

  • naše firma má dlouholetou zkušenost se zimním úklidem pěších i pojezdných komunikací v městských parcích, firemních areálů, parkovišt i komunikací bytových komplexů, parkovišť supermarketů

  • veškeré druhy řezů stromů (zakládací i udržovací) a kácení stromů; tyto práce provádíme stromolezecky nebo z plošiny, případně pomocí autojeřábu; dále nabízíme průklesty zarostlých porostů

  • pro zmenšení objemu bioodpadu vzniklého především po průklestech nabízíme možnost štěpkování biohmoty a to až do průřezu kmene 150 mm