Závlahové systémy

Automatický zavlažovací systém je soustava podzemního potrubí, filtrů, elektromagnetických ventilů a šachtic, elektrických rozvodů, mikrozavlažovacího potrubí (kapková závlaha) a výsuvných postřikovačů (rotačních, rozprašovacích), které jsou skryty pod úrovní terénu. Celý systém závlahy je řízen elektronickou ovládací jednotkou, která zajišťuje plně automatický chod celého zavlažovacího systému. Na základě nastaveného programu řídící jednotky, elektromagnetické ventily otevřou přívod vody do potrubí a postřikovače se tlakem vody vysunou nad terén a začnou zavlažovat. Po vypršení nastaveného času ovládací jednotka opět vyšle pokyn ventilům, ty se uzavřou a postřikovače se zasunou do podzemních pouzder. V případě deště se AZS dočasně zablokuje a to díky dešťovému čidlu nebo čidlu půdní vlhkosti, které je napojeno na řídící jednotku. Po zlepšení počasí se čidlo samo odblokuje a AZS pokračuje v nastaveném režimu.

Základní informace

Většina trávníků vyžaduje přibližně 25 mm/m²; (25l/m²) vody týdně při průměrných letních teplotách kolem 25 – 28°C. Čím vyšší teploty, tím vyšší jsou i nároky trávníku na vláhu.

Zavlažovací systém pracuje spolehlivě při pracovním tlaku 2 atm na postřikovačích. Zdroj vody by měl dodávat tlak minimálně 4 atm, v případě vyššího převýšení až 6 atm. Spotřeba vody na jedno zalití zahrady veliké asi 1000 m2 je přibližně 0,5 – 1,5 m³ na jeden cyklus. Minimální průtok, který umožňuje optimální návrh systému, se bude pohybovat kolem 0,7 – 1l/s.

Všechny ovládací jednotky jsou vybaveny záložními zdroji, které při krátkodobém výpadku el. energie uchovají naprogramovaná data, takže při obnovení dodávky proudu jednotka pokračuje v provozování nastaveného režimu. Při delším výpadku (24 hodin a více) je po obnovení dodávky proudu aktivován záložní program, který provozuje zavlažovací systém v nouzovém režimu – zahrada nezůstává bez vody. Následně musí být jednotka naprogramována do vlastního požadovaného režimu.

Doba závlahy je úměrná velikosti jednotlivé sekce a typu postřikovačů. U každé sekce tedy může být (a bývá) doba závlahy jiná. Základní nastavení ovládací jednotky je součástí instalace. Obvyklá délka závlahy je při frekvenci zálivky 3x týdně u rozprašovacích postřikovačů 3-8 min /sekci, u rotačních postřikovačů 10-30 min /sekci, u kapkovacího potrubí 15-45 min /sekci. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

Instalace automatického zavlažovacího systému by měla ideálně proběhnout po dokončení terénních prací a kompletní výsadby a před založením trávníku nebo položením travního koberce a zakůrováním záhonů.

Samotná montáž v zahradě o velikosti cca 1000 m² trvá od 5 do 10 dnů, podle náročnosti konkrétní instalace.

Jako zdroj vody pro AZS může být použit vodovod, studna, vrt, jímka na dešťovou vodu nebo třeba rybník. Zdroje se mohou kombinovat. Nejběžněji se používá jako zdroj vodovod, studna nebo vrt.

Nejběžnější údržbou je zazimování a spuštění systému po zimě. V průběhu zavlažovací sezóny není údržba většinou nutná. Zazimování se provádí napuštěním systému stlačeným vzduchem, aby se ze systému vytlačila voda, která by mohla zmrznout a systém poškodit. Zazimování by mělo proběhnout před příchodem prvních mrazů nebo po skončení zavlažovacího období. Při jarním spuštění je třeba celý systém napustit opět vodou, vyčistit filtraci, odvzdušnit, seřídit a zkontrolovat.

Většina komponentů zavlažovacího systému je z plastů, které mohou sloužit desítky let. Důležitým faktorem ovlivňující funkčnost a životnost systému je pravidelná péče o systém a v neposlední řadě i obsah minerálních látek ve vodě použité k zavlažování.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace