Zahrady

Zvýrazněním každé budovy je zpracovaný návrh řešení zeleně a jeho realizace. Přistupujeme ke každému projektu zcela individuálně v souladu s představou klienta, jeho finančními možnostmi a klimatickými podmínkami, na jejichž základě je vytvořen konkrétní návrh řešení a jeho realizace.

Vaši zahradu je možné realizovat celou na klíč nebo po etapách.
Jednotlivé činnosti související se založením zahrady jsou součástí položkového rozpočtu zahrady. Jedná se zejména o tyto práce:
terénní úpravy a modelace terénu, drobné zahradní stavby, vodní plochy, automatický závlahové systém, chemické ošetření proti plevelům, příprava záhonů pro výsadbu, výsadba rostlin,
mulčování výsadby, zakládání trávníku výsevem nebo pokládkou kobercového trávníku, instalace zahradních doplňků, případně i zahradního nábytku.