Realizace

    Zvýrazněním každé budovy je zpracovaný návrh řešení zeleně a jeho realizace. Přistupujeme ke každému projektu zcela individuálně v souladu s představou klienta, jeho finančními možnostmi a klimatickými podmínkami, na jejichž základě je vytvořen konkrétní návrh řešení a jeho realizace.

     Po výběru uspořádání zahrady (viz projektování zahrad), které odpovídá Vašemu vkusu a zároveň splňuje praktické požadavky, je možné přistoupit k realizaci jednotlivých součástí zahrady.
Můžete si samozřejmě vybrat zda zvolíte dodávku již vzrostlých stromů, založení travnatých ploch výsevem nebo travními drny, automatické zavlažování atd. Cena realizace zahrady se odvíjí podle těchto požadavků a nároků a vždy je stanovena předem.

 

Postup při realizaci zahrady

    Vaši zahradu je možné realizovat celou na klíč nebo po etapách.
Jednotlivé činnosti související se založením zahrady jsou součástí položkového rozpočtu zahrady. Jedná se zejména o tyto práce:
terénní úpravy a modelace terénu, drobné zahradní stavby, vodní plochy, automatický závlahové systém, chemické ošetření proti plevelům, příprava záhonů pro výsadbu, výsadba rostlin,
mulčování výsadby, zakládání trávníku výsevem nebo pokládkou kobercového trávníku, instalace zahradních doplňků, případně i zahradního nábytku.

     Vlastní realizace začíná úpravami terénu, případně u starších zahrad odstraněním starých porostů a zahradních prvků. Před výsadbou rostlin je nutné vybudovat drobné zahradní stavby, opěrné zdi, zahradní komunikace, terasy, kamenné zídky, pergoly, zahradní osvětlení. Nedílnou součástí přírody, a tedy i moderní zahrady, je voda - jezírka s vodními rostlinami, přirozeně proudící potůčky, přepady, chrliče či prameniště. Nesmíme také zapomenout na závlahové systémy, jež mohou být manuální, ale v dnešní době většina uživatelů volí plně automatické systémy. Vzhledem k požadavkům klientů a díky naším zkušenostem a možnostem provádíme výsadbu vzrostlé zeleně, zejména solitérních stromů. Nemusíte čekat několik let než zahrada a zeleň dosáhnou požadovaného vzhledu a vzrůstu. Rostliny tak bez časové prodlevy tvoří dominantní prvek zahrady a naplňují plně představy o ideální zahradě. Správně založený trávník je jedním z nejdůležitějších článků každé zahrady. Mimo klasického založení travní plochy osetím provádíme i pokládku kobercových trávníků. Celá realizace probíhá podle časového rozvrhu. Dodávka materiálu od našich subdodavatelů je zajištěna tak, aby docházelo k plynulé a logické návaznosti prováděných prací a samotná realizace trvala co nejkratší dobu.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace