Projektování zahrad

Projektování zahrad je stejně důležité jako uspořádání interiérů. Předměty v bytě rozmisťujeme tak, aby vypadaly pěkně a přitom byly funkční. A stejně tak Vám můžeme pomoci aranžovat všechny prvky v zahradě - rostliny, vodní plochy, kameny, dlažby a další prvky drobné zahradní architektury.

 

Navrhneme Vám design tak, že budete mít ze své zahrady maximální potěšení.

 

Projektujeme nejen zahrady

    Kromě projektů soukromých zahrad zpracujeme studie nebo návrhy sadových úprav parků, náměstí, okolí bytových výstaveb, kulturních a obchodních center, historických objektů, veřejné zeleně měst a obcí, výrobních a obchodních areálů firem.
Dále také navrhujeme krajinářské úpravy, zeleň rekreačních a sportovních areálů a doprovodnou liniovou zeleň okolo komunikací.

Projektová činnost v oblasti zahradní tvorby je stejně důležitá, jako u samotné stavby. Ba co víc, pokud je nevhodně naplánovaná zahrada, projeví se to většinou až když se rostliny a stromy ukážou ve své konečné podobě. Z tohoto důvodu bychom neměli tuto část zahradnických prací podceňovat. Naší prací je, abychom se svému zákazníkovi věnovali v plném rozsahu a pomohli i s umístěním jiných zahradních prvků - zpevněných ploch, bazénu, zahradního domku, atd.. Je dobré nás kontaktovat již v době hrubé stavby budoucího domu, abychom Vám pomohli směrovat koncept zahrady dle Vašich představ bez nutnosti následných úprav.

Při první schůzce bude provedena

 • prohlídka místa realizace (přírodní podmínky, umístění stavby na pozemku),
 • zaměření pozemku,
 • konzultace a posouzení Vašich požadavků - využití zahrady, nároky na údržbu, velikost zahradního posezení, drobné stavby, bazén, místo pro děti a domácí mazlíčky, užitková zahrada

    Po úvodní schůzce na místě realizace zahrady Vám vypracujeme koncept možných architektonických úprav Vašeho pozemku. Při následné konzultaci společně vybereme a upravíme koncept tak, aby vše odpovídalo Vašim představám. Následně Vám zpracujeme výsledný projekt zahradních úprav. Při navrhování využíváme software pro modelování změn na zahradě nejen v průběhu ročních období, ale i v průběhu let. Na základě toho si vytvoříte téměř dokonalou představu plánované zahrady.

První schůzka na místě realizace je zdarma!

Na základě této schůzky je navrhnuta cenová nabídka na zhotovení projektu zahradních úprav
Výslednou cenu ovlivňuje

 • velikost a členitost pozemku,
 • zohlednění stavu stávající zeleně a možnosti jejího začlenění do projektu,
 • budoucí využití místa,
 • množství a rozsah - prvků drobné architektury, mobiliáře a vodních prvků,
 • množství i kvalita dodaných podkladů od zákazníka

Základní cenové kategorie

Malé projekty (do 200 m2)
předzahrádky, části zahrad, atria, malé střešní zahrady a zimní zahrady
Od 10.000 Kč
Střední projekty (do 1200 m2)
kompletní zahrady rodinných domů, hotelů, pensionů a chat, menší sadové úpravy administrativních budov
Od 20.000 Kč
Velké projekty (nad 1200 m2)
rodinné zahrady a komerční areály
Od 30.000 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Cena zahrnuje konzultaci konceptu a 2 konzultace navrhované studie v kanceláři. V případě konzultace na místě realizace (u zákazníka) je zpoplatněna částkou 400 Kč (po Praze a okolí).

 

Co je obsahem projektu?

Textová část

 • Identifikační údaje
 • Průvodní zpráva - technická zpráva - charakteristika použitých zahradních prvků - různé dřevostavby, mobiliář, vodní prvky, skalka, atd.; terénní úpravy - doporučené množství použité kompostové zeminy
 • Dendrologický průzkum
 • Seznam rostlin - je uveden česky i latinsky a jsou v něm uvedeny počty druhů, barva květu a listů, dále obsahuje vzrůst a rozložitost jednotlivých rostlin
 • Orientační rozpočet - na základě takto zpracovaného projektu vám naše firma zpracuje cenový návrh na realizaci zahradních úprav.

Grafická část

 • Stávající stav pozemku
 • Koncept
 • Návrh situace
 • Pohledy ve 3D – axonometrické a pohledy z ptačí perspektivy na vaši budoucí zahradu, pro lepší představu jejího vzhledu
 • Osazovací plán - slouží zahradnické firmě k přesnému osázení zahrady
 • Detaily (u rozsáhlejších úprav)


    Projekt je odevzdáván v textové a elektronické podobě na CD. Součástí obsahu CD je prohlížeč projektů. Jednodušší formou kompletního projektu je studie. Tato forma projektu je výrazně jednodušší ve své obsahové formě.
 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace